Idrettsskolen holder til i Holehallen

Holehallen ligger på Svendsrudmoen og driftes av Holeværingen.

Adresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse

Treningstid er onsdager kl 17.00-18.00

Se terminplanen for avvikling av ferier mm.