Trenerne er aktivitetsledere, og de er frivillige foreldre som stiller opp for Allidretten.

Trenerne vil av denne grunn normalt ikke inneha noen formell kunnskap.

Trenere for 2019-2020 er:

  • Henning Brekke
  • Marthe M. Nilsen
  • Magnus Kvale
  • Torger Skretteberg
  • Fredrik Balsnes

Ønsker du å være en aktivitetsleder så ta kontakt med

Marthe M. Nilsen på marthe.nilsen@gmail.com eller ring på 91 75 47 22