Sted og treningstider

 Holehallen_Hole

Idrettsskolen holder til i Holehallen

Holehallen ligger på Svendsrudmoen og driftes av Holeværingen.

Adresse: Trongmoen 45, 3530 Røyse

Treningstid er tirsdager kl 17.30-18.30

Se terminplanen for avvikling av ferier mm.