Idrettsskolen forholder seg til føringene som er gitt fra idrettsforbundet.  Norges Idrettsforbund´s sider om barneidrett inneholder blant annet