Alle barn som er medlem av et lag tilknyttet Norges idrettsforbund eller deltar i organisert aktivitet i regi av laget/klubben, har idrettsforsikring for barn gjennom avtalen med IF skadeforsikring. Idrettsskoler er nevnt spesielt i NIF´s informasjon om forsikringen.

Det betyr at alle barna på Idrettsskolen i Holeværingen har forsikring dersom uhellet skulle være ute.

 

Mer informasjon om idrettsforsikringen kan du finne her: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/forsikring/Sider/default.aspx