Styret 2017/2018:

Styreleder Marthe M. Nilsen marthe.nilsen@gmail.com
Medlemsansvarlig Henning Brekke henning@brekke.com
Økonomiansvarlig Anders Westlie awestlie@icloud.com